Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη Φυσική


Πώς να χωρέσεις 3 ώρες βίντεο, 15 ώρες επεξεργασίας βίντεο, έξι διδακτικές ώρες παράδοσης, 5 ώρες προετοιμασίας, 4 ώρες σχεδιασμού-ζωγραφικής (ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κο Αρσένη Γιώργο, δάσκαλο των εικαστικών για τη μεγάλη βοήθεια που μας προσέφερε)  στην αυλή και πολύ περισσότερο τον ενθουσιασμό των παιδιών σε μερικές φωτογραφίες και σε 7 λεπτά βίντεο; Σας αφήνουμε να το φανταστείτε γιατί μόνο αυτό μπορείτε......
Αυτό είναι μάθημα.....ΖΩΗΣ.....

0 σχόλια: