Μαθηματικά- Κεφάλαιο 61ο Μετρώ επιφάνειες


Τα Μαθηματικά κάνουν ακόμα μια φορά τη διαφορά!!! Απόδειξη η άσκηση 3 του κεφαλαίου 61. 
Άσκηση 3η 
Μετρώ στο διάλειμμα τις διαστάσεις της αυλής και κάνω τα εξής: α) Υπολογίζω το εμβαδόν της. β) Διαιρώ το εμβαδόν με το συνολικό αριθμό των παιδιών του σχολείου μου. Πόσος χώρος παιχνιδιού αντιστοιχεί στον καθένα;

Αφού χωρίσαμε την αυλή σε παραλληλόγραμμα μετρήσαμε τις διαστάσεις τους. Στη συνέχεια επιστρέψαμε στη αίθουσα όπου υπολογίσαμε το εμβαδόν του κάθε κομματιού και τα προσθέσαμε. Διαιρέσαμε το συνολικό εμβαδόν με τον αριθμό των μαθητών και βρήκαμε ότι αντιστοιχούν 13,75 τ.μ. ανά μαθητή. Στη συνέχεια διαβάσαμε έρευνα στο διαδίκτυο η οποία αναφέρει ότι σε 12θεσιο σχολείο θεωρείται μεγάλη αυλή  αυτή που προσφέρει πάνω από 5,9 τ.μ. ανά μαθητή. 
Είμαστε άαααααααααπλα!!!!!!!!!!

print this page

0 σχόλια: